Системна інтеграція інформаційних технологій

Наша компанія розробляє ІТ-рішення з 1997 року. Ми постачали комп’ютерну техніку та мережеве обладнання, а також виконували комплексні проекти для банків, виробничих та торгових компаній, організацій державного сектору економіки. За цей час ми нагромадили значний досвід реалізації таких проектів.

Ми пропонуємо рішення в галузі системної інтеграції:

  • Продаж та встановлення серверів та робочих станцій від провідних світових виробників.
  • Розробка та впровадження програмно-апаратних комплексів
  • Створення ЦОД

Центри обробки даних (ЦОД) – це стійка до відмови комплексна централізована система, що забезпечує автоматизацію бізнес-процесів з високим рівнем продуктивності і якістю наданих сервісів.

Створення та проектування ЦОД виконується з урахуванням вирішуваних бізнес-завдань, рівня вимог до безпеки, побажань замовника, використання вже наявного обладнання, і знаходить втілення в архітектурно-технічних рішеннях проекту. Цей підхід дозволяє створювати захищені гетерогенні центри обробки даних, що складаються з обладнання та програмного забезпечення різних виробників, включаючи успадковані системи замовника.

Системи зберігання даних (СГД) – системи, призначені для роботи з масивами цінної інформації, засновані на спеціалізованому програмному та апаратному забезпеченні. СГД х дозволяють ефективно підвищити продуктивність, надійність і масштабованість корпоративної ІТ-інфраструктури підприємств. З їх допомогою вдається значно збільшити швидкість роботи та відмовостійкість різних бізнес-додатків, активно навантажених великою кількістю даних, інтернет технологій, сховищ та архівів даних

  • Віртуалізація ІТ ресурсів –  процес ізоляції комп’ютерних ресурсів один від одного, що дозволяє зменшити залежності між ними.

Віртуалізація серверів – розміщення кількох логічних серверів у межах одного фізичного (консолідація), об’єднання кількох фізичних серверів на один логічний на вирішення певного завдання.
Віртуалізація ресурсів – поділ ресурсів. Віртуалізація ресурсів може бути представлена як поділ одного фізичного сервера на кілька частин, кожна з яких видно для власника як окремий сервер.

  • Хмарні сервіси – надання зручного мережного доступу в режимі «на вимогу» до колективно використовуваного набору обчислювальних ресурсів, що настроюються (наприклад, мереж, серверів, сховищ даних, додатків та/або сервісів), які користувач може оперативно задіяти під свої завдання і вивільняти при зведенні до мінімуму кількості взаємодій із постачальником послуги чи власних управлінських зусиль.
  • Впровадження систем IP-телефонії. IP-телефонія – це технологія, що дозволяє використовувати будь-яку мережу з пакетною комутацією на базі протоколу IP (наприклад, мережа Інтернет) як засіб організації та ведення міжнародних, міжміських та місцевих телефонних розмов та передачі факсів у режимі реального часу. Впровадження систем IP-телефонії є економічно вигідним рішенням для організації доступу до міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, особливо для клієнтів з великим обсягом переговорів, або для тих, у кого в офісі не вистачає телефонних номерів.
  • Рішення щодо захисту даних. Захист даних є невід’ємною частиною будь-якої ІТ-стратегії. Вона дозволяє знизити ймовірність виникнення простоїв та втрати даних, а також проблем, пов’язаних з невідповідністю нормативам
  • Системи кондиціювання та вентиляції – це комплекс агрегатів та пристроїв, що створюють автоматичну підтримку (регулювання) у закритих приміщеннях всіх або окремих параметрів (температури, вологості, чистоти, швидкості руху повітря) на певному рівні з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей чи ведення технологічного процесу.
  • Інтелектуальні ІТ послуги – розробка, аудит, побудова, оптимізація використання ІТ

При створенні рішень системної інтеграції ми використовуємо програмно-апаратні комплекси HP, програмні продукти Oracle і Microsoft, телекомунікаційне обладнання Avaya та інших відомих виробників. Для деяких завдань ми пропонуємо рішення з використанням програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом (Linux, Alfresco, Asterisk, Zimbra, MySql, Apache)

Реалізація комплексного проекту із системної інтеграції підвищить ефективність роботи компанії та створить сприятливе середовище для розвитку Вашого бізнесу.

[contact-form-7 id="62" title="Приглашаем к партнерству"]
[contact-form-7 id="4" title="Форма заказа бесплатной консультации"]